Come worship with us

Sundays at 2 PM

راهنمای ثبت نام

جهت ثبت نام داوطلب میتواند همه روزه از ساعت8:30 الی 17:30 با در دست داشتن مدارک لازم به آموزشگاه مراجعه نماید.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام : کپی شناسنامه صفحه اول و دوم ، کپی کارت ملی ، کپی آخرین مدرک تحصیلی ( کمتر از دیپلم نباشد ) ، 2 قطعه عکس  4*3 ، شهریه.
شهریه کلاس مقدماتی چهره پردازی ( زیبایی ) : یک میلیونو پانصد هزار تومان . داوطلب میتواند شهریه را به صورت نقدی و کامل پرداخت کند ، همچنین میتواند مبلغ 500000 تومان شهریه را نقد و باقی مانده را طی دو فقره چک برای ماه های بعدی پرداخت کند.
شهریه کلاس میانی چهره پردازی ( سینما ) : یک میلیونو پانصد هزار تومان . داوطلب میتواند شهریه را به صورت نقدی و کامل پرداخت کند ، همچنین میتواند مبلغ 500000 تومان شهریه را نقد و باقی مانده را طی دو فقره چک برای ماه های بعدی پرداخت کند.
شهریه کلاس تکمیلی چهره پردازی ( سه بعدی ) : یک میلیون وهفتصد هزار تومان . داوطلب میتواند شهریه را به صورت نقدی و کامل پرداخت کند ، همچنین میتواند مبلغ 600000 تومان شهریه را نقد و باقی مانده را طی دو فقره چک برای ماه های بعدی پرداخت کند.