Come worship with us

Sundays at 2 PM

راهنمای ثبت نام

جهت ثبت نام داوطلب می تواند همه روزه از ساعت8:30 الی 17:30 با در دست داشتن مدارک لازم و شهریه به آموزشگاه مراجعه نماید.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام : کپی صفحة اوّل و دوّم شناسنامه ، کپی کارت ملی ، کپی آخرین مدرک تحصیلی (کمتر از دیپلم نباشد) ،2 قطعه عکس 4*3.
شهریة کلاس مقدماتی چهره پردازی (زیبایی): یک میلیون و پانصد هزار تومان.
داوطلب می تواند شهریه را به صورت کامل و یا مبلغ 500000 تومان شهریه را نقد و باقی مانده را طی دو فقره چک برای ماه های بعدی پرداخت کند.
شهریة کلاس میانی چهره پردازی (سینما): یک میلیون و پانصد هزار تومان.
شهریة کلاس تکمیلی چهره پردازی (سه بعدی): یک میلیون وهشتصد هزار تومان.